คณะสหเวชศาสตร์ โดดเด่นวิจัยและเครือข่ายนานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

434719885_824557546148386_1158589707185418330_n-1
แผ่นประชาสัมพันธ์รวม-2567
433435787_823006062970201_606468101202585600_n
สหเวช-บัณฑิตศึกษา-บันทึกน้อย-ประกาศรับสมั2_Page_03-ศุภาวรรณ-แก้วตา

การขอใช้บริการโสตทัศนศึกษาคอมพิวเตอร์/สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

AHS THAMMASAT Channel

กิจกรรม

230998_0
229907_0
433126531_1026992309086115_6666800766223433791_n

รางวัลและความภูมิใจ

434186848_432961755758505_2176541311113674031_n
433468894_432960682425279_2097491489632766092_n
433170778_823749142895893_7411792846257025763_n

ทุนการศึกษา

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย, สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา โปรดวางแผนการเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด งานวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด งานวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่เวีนที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567- 22 มีนาคม 2567

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด งานวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

แบบฟอร์มใบสมัครงาน

Scroll to Top