สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

Department of Sports Science and Sports Development

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ “ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก”

กิจกรรม

โครงการ TU Futsal fiesta 2024 จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
เชิญชวนประชาคมธรรมศาสตร์ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน มหกรรมสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Osaka Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการฝึกสอนกีฬา ภายใต้รายวิชา มธ.311 การบริการวิชาชีพแก่สังคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และนันทนาการแก่นักศึกษาพิการทางสายตา ในโครงการ “ไม่เห็นด้วยตา แต่รับรู้ได้ด้วยใจ”

ติดต่อภาควิชา

Scroll to Top