ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย, สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา โปรดวางแผนการเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Scroll to Top