ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Healthcare Service Center Faculty of Allied Health Sciences Thammasat University

บริการของเรา

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2556 เพื่อรองรับบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ทางศูนย์ให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ให้บริการแก่องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงงานและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ทางศูนย์ยังให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยการสร้างศูนย์ฟิตเนสและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อการดูแลและบริหารจัดการสมรรถภาพทางกายทางกีฬาโดยตรง

หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2556 เพื่อรองรับบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ทางศูนย์ให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ให้บริการแก่องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงงานและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ทางศูนย์ยังให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยการสร้างศูนย์ฟิตเนสและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อการดูแลและบริหารจัดการสมรรถภาพทางกายทางกีฬาโดยตรง

หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2556 เพื่อรองรับบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ทางศูนย์ให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ให้บริการแก่องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงงานและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ทางศูนย์ยังให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยการสร้างศูนย์ฟิตเนสและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อการดูแลและบริหารจัดการสมรรถภาพทางกายทางกีฬาโดยตรง

หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2556 เพื่อรองรับบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ทางศูนย์ให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ให้บริการแก่องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงงานและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ทางศูนย์ยังให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยการสร้างศูนย์ฟิตเนสและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อการดูแลและบริหารจัดการสมรรถภาพทางกายทางกีฬาโดยตรง

อัตราค่าบริการ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

Scroll to Top