คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

กำหนดการซ้อมรับปริญญาคณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

วันซ้อมย่อยคณะ (รังสิต) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

วันซ้อมรวม และ วันซ้อมใหญ่ (ท่าพระจันทร์) ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดจะแจ้งในภายหลัง

 

ข่าวรับสมัครงาน

ประเมินการสอนออนไลน์

สำหรับนักศึกษา

เรียนออนไลน์

http://moodle.tu.ac.th

จุลสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานประจำปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิษย์เก่าสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบสำหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์