Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
การให้บริการ - ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

การให้บริการ

การให้บริการทางกายภาพบำบัด

 1. กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดบริเวณข้อต่อต่างๆ ได้แก่ ข้อต่อรยางค์แขนและขา และข้อต่อกระดูกสันหลัง อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงาน เช่น กล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ และ หลัง เป็นต้น
 2. กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท ครอบคลุมปัญหา อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อนล่าง อัมพาตทั้งตัว ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาจากการกระทบกระเทือนรากประสาทส่วนปลาย เช่น Facial’s palsy, Brachial plexus injury เป็นต้น
 3. กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็กสมองพิการ ด้วยวิธีการกระตุ้นพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหว การฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อ การฝึกการทรงท่า การฝึกกิจวัตรประจำวัน นอกจากนี้ยังมีวิธีการกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้าอีกด้วย
 4. กายภาพบำบัดในนักกีฬา บุคลากรของเรามีประสบการณ์ตรงและมีความสามารถความโดดเด่นในด้านนี้เป็นพิเศษ ในการดูแลรักษานักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ ตั้งแต่การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาก่อนการแข่งขัน การดูแลรักษาข้างสนาม ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจนกลับไปแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว

การให้บริการทางธาราบำบัด

ธาราบำบัด เป็นการรักษาทางกายภาพบำบัดชนิดหนึ่ง โดยใช้คุณสมบัติของแรงลอยตัวของน้ำ ซึ่งจะช่วยพยุงลดการกระแทกของข้อต่อ ช่วยในการฝึกการทรงตัว ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มแรงต้านการเคลื่อนไหว สระธาราบำบัด

 • ปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการรักษาอยู่ที่ 33-35 oC
 • มีระบบแรงดันน้ำพิเศษ (bubble jet and blower)
 • มีอุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายที่หลากหลาย
 • ปรับระดับความลึกให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละประเภท

ผลของการรักษาด้วยธาราบำบัด

 • 1.ผลต่อกล้ามเนื้อ เช่น ลดอาการปวดและเกร็งของกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
 • 2.ผลต่อระบบไหลเวียนเลือด เช่น ลดบวม เพิ่มการไหลเวียนเลือดและน้ำเหลืองของร่างกายส่วนที่แช่อยู่ในน้ำ
 • 3.ผลต่อระบบกระดูกและข้อ เช่น เพิ่งองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อ น้ำไขข้อไหลเวียนดีขึ้น
 • 4.ระบบประสาท เช่นลดการกระตุ้นกระแสประสาทความเจ็บปวด
 • 5.ผลต่อร่างกายโดยรวม เช่น เพิ่มความอดทนในการออกกำลังกาย เพิ่มการทรงตัว กระตุ้นฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตในเด็ก ผ่อนคลายความเครียดของร่างกายและจิตใจ

ข้อห้ามในการรักษาด้วยธาราบำบัด

 • 1.มีไข้สูง
 • 2.โรคผิวหนังที่ติดต่อได้ หรือโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น หูเป็นฝี ไข้หวัดใหญ่
 • 3.มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
 • 4.ความดันโลหิตสูงหรือต่ำเกินไปที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • 5.ภาวะหัวใจล้มเหลว
 • 6.โรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะผู้ที่มีการขยายตัวของทรวงอกน้อย
 • 7.ไม่สามารถกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะได้
 • 8.มีประจำเดือน
 • 9.เป็นโรคลมชัก
 • 10.ผู้ที่แพ้คลอรีน

ธาราบำบัดเฉพาะบุคคล

ธาราบำบัดเฉพาะบุคคล เป็นการให้โปรแกรมการรักษาที่มีความเฉพาะต่อปัญหาของผู้ป่วยแต่ละประเภท โดยที่นักกายภาพบำบัดจัดโปรแกรมที่เหมาะสมให้และดูแลอย่างใกล้ชิดขณะออกกำลังกายในน้ำ เช่น ผู้ที่เป็นอัมพาต ผู้ที่ปวดหลัง เข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย เด็กสมองพิการ และนักกีฬา