ด้วย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

[gview file=”https://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/06/ประกาศรับสมัครอาจารย์รังสีเทคนิค-ครั้งที่-3-2560.pdf” profile=”3″ height=”720px” width=”100%” save=”1″]