เรียนเชิญอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมงานวันปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567

เรียนเชิญอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมงานวันปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้อง 614 ชั้น 6 มาถ่ายรูปที่ระลึก PHOTO BOOTH กันนะคะ

Scroll to Top