วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Osaka Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Osaka Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัย และการเรียนการสอน ภายในอาคารเมนสเตเดียม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งนำมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาในอนาคต จากนั้นได้พาเดินชมบริเวณโดยรอบของอาคารเมนสเตเดียม โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Scroll to Top