คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมเสนอรายชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • วันนี้ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมเสนอรายชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
  • ณ ห้องประชุมทันต-สหเวช (963) ชั้น 9 อาคารปิยชาติ
  • 🙋‍♀️🙋 และขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานนับคะแนนหลังเวลา 15.00 น.
Scroll to Top