ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางรังสีเทคนิค (online)จัดโดย ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567

  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางรังสีเทคนิค (online)จัดโดย ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567✅ มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางรังสีเทคนิค 10 คะแนนไฟล์หนังสือเชิญ >> https://shorturl.at/uJRV7📍เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567ทาง https://shorturl.at/qAMW3
Scroll to Top