คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “ครูและบุคลากรดีเด่น” ทุกท่าน เนื่องในงานครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2567 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

  • คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “ครูและบุคลากรดีเด่น” ทุกท่าน เนื่องในงานครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2567 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
Scroll to Top