คณะสหเวชศาสตร์ ขอขอบพระคุณ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่มอบน้ำสิงห์ 600 แพ็ค และสิงห์ม่อนโซดาคละรส 15 ถาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวิ่งสาดสี AHS Color Fun Run ครั้งที่ 2 สีสันวันวาน

  • คณะสหเวชศาสตร์ ขอขอบพระคุณ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่มอบน้ำสิงห์ 600 แพ็ค และสิงห์ม่อนโซดาคละรส 15 ถาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวิ่งสาดสี AHS Color Fun Run ครั้งที่ 2 สีสันวันวาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 17 ก.พ.2567 นี้ และขอขอบคุณทีมงานจากคณะสหเวชศาสตร์ทุกท่านที่มาช่วยกันขนน้ำในวันนี้นะคะ
  • แล้วมาเจอกันนะคะ!!💙💛
  • #คณะสหเวชศาสตร์#AHS#Thammasat#TU#สีสันวันวาน#AHSCOLORFUNRUN&MINIMARATHON #สิงห์อาสา
Scroll to Top