27 ต.ค. 66 ภาพบรรยากาศงาน Thammasat Open House วันสุดท้าย วันนี้ “พี่ยิ้มอ่อน” มาต้อนรับและเชิญชวนน้องๆ มาเรียนในหลักสูตรกายภาพบำบัด

  • 27 ต.ค. 66 ภาพบรรยากาศงาน Thammasat Open House วันสุดท้าย วันนี้ “พี่ยิ้มอ่อน” มาต้อนรับและเชิญชวนน้องๆ มาเรียนในหลักสูตรกายภาพบำบัด อย่างสนุกสนาน ได้รับความสนใจจากน้องๆ มากมาย
Scroll to Top