คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนันทวัฒน์ โฆษา สังกัด บัณฑิตศึกษา  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานรูปแบบ โปสเตอร์ ประเภท นวัตกรรม เรื่อง “การพัฒนาระบบการจองเครื่องมือในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory)

ความรู้สึกทั้งหมด

99

  • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนันทวัฒน์ โฆษา สังกัด บัณฑิตศึกษา  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานรูปแบบ โปสเตอร์ ประเภท นวัตกรรม เรื่อง “การพัฒนาระบบการจองเครื่องมือในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต”ในงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
Scroll to Top