ประกาศจากฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย, สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา โปรดวางแผนการเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  • ประกาศจากฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย, สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา โปรดวางแผนการเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเนื่องจากมีงานสอบ และ Concert ทำให้มีประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ลงทะเบียน 8.30 น. เป็นต้นไปณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (google map: https://maps.app.goo.gl/iV3BzQt1KZHK5ePM6 )สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Line: AcademicAHSTU (ID : @316qegql มีเครื่องหมาย @)
Scroll to Top