• ภาพบรรยากาศ: โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ระหว่างนิสิต-นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 18 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียน คณาจารย์
  • รูปถ่ายโครงการประชุมวิชาการ CU-TU ครั้งที่ 18 แสดงใน link ด้านล่างนี้นะคะ
  • https://drive.google.com/…/120k2fnYtxx-e_AdtAOW1c…
Scroll to Top