ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ได้จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

  • ภาพบรรยากาศ: ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ได้จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้อง 256 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ 1 https://drive.google.com/…/1VOZImgIn3nX6ZeIenW3YRs56TBE…
Scroll to Top