คณะสหเวชศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา

  • คณะสหเวชศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา
  • 1. ทุนศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ และ ทุน ดร.ปรีชา ปิตานนท์
  • 2. ทุนการศึกษาจากบริษัท เลดี้ โซลลูชัน จำกัด
  • 3. ทุนการศึกษาจากบริษัท ฮาชิ แลบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
  • เปิดรับสมัครทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
  • ทุกชั้นปี ทั้งโครงการปกติ และโครงการพิเศษ
  • สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://docs.google.com/document/d/1auSv1FKW1r2PZmIgopnFJr6pdWOAhBKAp3H67PLgH6s/edit?fbclid=IwAR0_AcaODHLcwL5GSpjyy1kOvKAbSkID_0QPUGJ8joaiIj5XlpUok12PwRM
Scroll to Top