ขอแสดงความอาลัยอย่างยิ่งต่อการถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดีและอดีตนายกสภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้รับรางวัลจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๖๕

Scroll to Top