นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ

ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต และ รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ เทศบาลนครรังสิต เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และการให้บริการที่เหมาะสมกับชุมชนตามบริบทของวิชาชีพ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ เทศบาลนครรังสิต

Scroll to Top