กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสหเวชศาสตร์

กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสหเวชศาสตร์

 กลุ่มที่ 2

️ วันฝึกซ้อมคณะฯ* : พฤหัสบดีที่ 23 พ.ย. 66 (8.00-16.00 น.)

️ วันฝึกซ้อมใหญ่: เสาร์ 25 พ.ย. 66 (12.30-16.00)

️ วันรับจริง: พฤหัสบดี 30 พ.ย. 66 (16.00 เป็นต้นไป)

Scroll to Top