ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมมือกับเทศบาลเมืองคูคต ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจก ตรวจคัดกรองสายตา ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ และตัดแว่นสายตาให้แก่ประชาชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมมือกับเทศบาลเมืองคูคต ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจก ตรวจคัดกรองสายตา ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ และตัดแว่นสายตาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ในโครงการ “คัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ” ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองคูคต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Scroll to Top