คณะสหเวชศาสตร์ โดดเด่นวิจัยและเครือข่ายนานาชาติ
Graduate Program Brochures
จุลสาร
นักศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
การรับเข้าศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

438216368_836190084985132_3175628559218234411_n
434841167_836189488318525_6194492079981894043_n
436233875_832866148650859_8086224468987517716_n
435099424_951394103440864_6668166759967874887_n
การขอใช้บริการโสตทัศนศึกษาคอมพิวเตอร์/สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

AHS THAMMASAT Channel

กิจกรรม

438216368_836190084985132_3175628559218234411_n
434841167_836189488318525_6194492079981894043_n
436233875_832866148650859_8086224468987517716_n

รางวัลและความภูมิใจ

438216368_836190084985132_3175628559218234411_n
434841167_836189488318525_6194492079981894043_n
436233875_832866148650859_8086224468987517716_n

ทุนการศึกษา

438216368_836190084985132_3175628559218234411_n
434841167_836189488318525_6194492079981894043_n
436233875_832866148650859_8086224468987517716_n

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด งานวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

Read More »

วันนี้คณะสหเวชศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีฯ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพรคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

Read More »

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 27 บทความ และประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ 3 บทความ

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 27 บทความ และประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ 3 บทความ

Read More »

พิธีทำบุญสาขาฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2567 และ กิจกรรม Lunch Chat สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

พิธีทำบุญสาขาฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2567 และ กิจกรรม Lunch Chat สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญสาขาฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี

Read More »

ใบสมัคร

  • ใบสมัครอาจารย์
  • ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
  • ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ
  • ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว
Scroll to Top