คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี

 • คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี
 • โดยมีรายชื่อดังนี้
 • 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา
 • บัณฑิตศึกษา
 • 2. ทนพญ.ชนิดาภา เพชรรัตน์
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • 3. กายภาพบำบัดปรารถนา เนมีย์
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด
 • 4. นายอาดีลัน ซาเฮาะ
 • สาขาวิชารังสีเทคนิค
 • 5. นายกานต์ จิตต์แจ้ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • 6. นางสาวอภิชญา นุชประไพ
 • สาขาวิชาวิชาการจัดการกีฬา
 • 7. นายอัฏฐพร นันตะรัตน์
 • สาขาวิชาวิชาการฝึกสอนกีฬา
Scroll to Top