โครงการมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ได้จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้อง 256 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ 1

Scroll to Top