อาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ

ผู้ช่วยตราจารย์ ดร.จินพวรรณ จารุสุสินธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี คุณค้ำชู

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล ประโมทยกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทณี เครือขอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ บุญเกิด

ผู้ช่วยตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ สองศร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ เอิร์ด

Scroll to Top