ติดต่อหน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อหน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด​

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

ติดต่อหน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด​

โทร. 085 348 7110

Scroll to Top