ติดต่อสาขาวิชา

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

สำนักงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อาคารเมนสเตเดียม เลขที่ 99 หมู่18  ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 0-2986-9213-9 ต่อ 7683
แฟกซ์ 0-2986-9057