รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

อยากเรียนด้านกีฬามาเรียนกับเราสิ!!! > รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 📌 เปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 📌 สมัครที่ >> www.tuadmissions.in.th 📌 ดูรายละเอียดการรับสมัคร...
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อเรื่อง Basic of musculoskeletal ultrasonography and clinical application โดย Prof. Dr. Yasuo...