สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยฑรรมศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับนายนิรวิทธ์ สวนสมจิตร นักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรการจัดการกีฬา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในนามทีม ไทยB คว้าอันดับที่ 5 จากการแข่งขันขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางรายการ CSI-Junior ระดับความสูง 110 เซนติเมตร  และคว้าอันดับที่ 3 จากการแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในรายการ Princess Cup