ขอแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต.สุทธิศักดิ์ สิงหขรณ์ นักศึกษาสาขาการจัดการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ในโอกาสได้รับเหรียญเงิน ทศกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยคะแนน 7,809 คะแนน เป็นนักทศกรีฑาคนที่สองต่อจาก น.ท.ประพันธ์ ที่ได้เหรียญเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2521 เป็นประวัติศาสตร์ในรอบ 40 ปี

 

หมายเหตุ

ภาพประกอบจาก https://www.facebook.com/sutisak.singkhon/

ทศกรีฑา