ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ นักศึกษาสาขาการจัดการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสคว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันเทควันโด ประเภท พุมเซ่ และเป็นเหรียญแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเซียนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ภาพประกอบจาก http://sport.trueid.net/detail/152264