ขอแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต.สุทธิศักดิ์ สิงหขรณ์ นักศึกษาสาขาการจัดการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ในโอกาสได้รับเหรียญเงิน ทศกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2018

ขอแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต.สุทธิศักดิ์ สิงหขรณ์ นักศึกษาสาขาการจัดการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ในโอกาสได้รับเหรียญเงิน ทศกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2018

ขอแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต.สุทธิศักดิ์ สิงหขรณ์ นักศึกษาสาขาการจัดการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ในโอกาสได้รับเหรียญเงิน ทศกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยคะแนน 7,809 คะแนน เป็นนักทศกรีฑาคนที่สองต่อจาก น.ท.ประพันธ์...
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ผ่านการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนระดับหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ผ่านการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนระดับหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนระดับหลักสูตร เมื่อวันพุธ 8 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการได้แก่ 1. ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ (ประธาน) 2. รศ.ดร.ยุวดี...
นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ นักศึกษาสาขาการจัดการกีฬาคว้าเหรียญทองแดง กีฬาเทควันโด ในการแข่งขันเอเซียนเกมส์ 2018

นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ นักศึกษาสาขาการจัดการกีฬาคว้าเหรียญทองแดง กีฬาเทควันโด ในการแข่งขันเอเซียนเกมส์ 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ นักศึกษาสาขาการจัดการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสคว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันเทควันโด ประเภท พุมเซ่ และเป็นเหรียญแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเซียนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ภาพประกอบจาก...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ในการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ในการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศภาคเหนือ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาขอแสดงความยินดีที่คว้ารางวัลในการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศภาคเหนือ (RANKING JJAT) โดยการแข่งขันจัดขึ้นที่สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีรางวัลดังนี้ 1. นางสาวพิชามญชุ์ พุทธา ชั้นปี4 หลักสูตรการจัดการการกีฬา คว้า...
การอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ซึ่งมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเมนสเตเดียม โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์...