บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด มอบวัสดุ ครุภัณฑ์ แก่คณะสหเวชศาสตร์

บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด มอบวัสดุ ครุภัณฑ์ แก่คณะสหเวชศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการมอบอุปกรณ์การออกกำลังกาย (STEP) จำนวน 28 อัน แก่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน...
การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส ระดับพื้นฐาน (ระดับต้น)

การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส ระดับพื้นฐาน (ระดับต้น)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ลอนเทนนิสสมาคม สมาคมเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส ระดับพื้นฐาน (ระดับต้น) ระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ...
ตารางสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา และการฝึกสอนกีฬา ชั้นปี 1 ภาคการศึกษา 1 / 2561

ตารางสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา และการฝึกสอนกีฬา ชั้นปี 1 ภาคการศึกษา 1 / 2561

แจ้งจากฝ่ายวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) ลงทะเบียนรายวิชาตามตารางสอนของหลักสูตรของตน (เอกสารแนบ) ตารางสอน หลักสูตรการจัดการการกีฬา ปี 1 ภาคการศึกษา 1 - 2561 ตารางสอน...
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2561 ของ 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรการจัดการการกีฬา จำนวน 62 คน และหลักสูตรการฝึกสอนกีฬา จำนวน 103 คน...