สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ภรณ์ และ นายเน ในการแข่งขันเทควันโด พุมเซ๋ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ภรณ์ และ นายเน ในการแข่งขันเทควันโด พุมเซ๋ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการการกีฬา ชั้นปีที่ 2 และ นายเน คำวงศ์ษา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท พุมเซ๋ ทีมชาย...
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรการฝึกสอนกีฬา และหลักสูตรการจัดการการกีฬา ในวันศุกร์ที่...