รายชื่อนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ที่ทำผลงานในการแข่งขันซีเกมส์ 2017
นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับเหรียญรางวัลใน มหกรรมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 29 ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19–30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

  • 1. นายสุริยา สิงห์มุ้ย ชั้นปี 3 การจัดการการกีฬา 1 เหรียญทอง กีฬาฟุตบอล
  • 2. นายจิรายุ ปรีนารัมย์ ชั้นปี 4 การจัดการการกีฬา 1 เหรียญทอง กีฬากรีฑา ประเภทวิ่งผลัด 4×400ม. ชาย
  • 3. นายมูฮัมหมัด อุสมานมูซา ชั้นปี 2 การจัดการการกีฬา 1 เหรียญทอง กีฬาฟุตซอล
  • 4. นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ ชั้นปี 2 การจัดการการกีฬา 1 เหรียญทอง กีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่คู่ผสม
  • 5. นายสุทธิศักดิ์ สิงห์ขรณ์ ชั้นปี 3 การจัดการการกีฬา 1 เหรียญทอง กีฬากรีฑา ประเภททศกรีฑา
  • 6. นางสาวณัฏฐกานต์ จันทร์ธรรม ชั้นปี 4 การจัดการการกีฬา 1 เหรียญทอง กีฬาคริกเก็ต
  • 7. นางสาวมนัสยา ซีมากร ชั้นปี 2 การจัดการการกีฬา 1 เหรียญทอง กีฬากอล์ฟ ประเภททีมหญิง
  • 8. นางสาวสุภิรา กลั่นบุศย์ ชั้นปี 4 การจัดการการกีฬา 1 เหรียญเงิน กีฬาบาสเกตบอล
  • 9. นายธีรภัทร ศิริบูรณ์ ชั้นปี 3 และ สุฬินฌา บูรณพล ชั้นปี 2 การจัดการการกีฬา 1 เหรียญทองแดง กีฬากระโดดน้ำ ประเภททีมผสม