ชนะเลิศอันดับ 1 คว้าแชมป์เอเชีย!! นายสุทธิศักดิ์ สิงห์ขร นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ คว้าแชมป์การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ในประเภททศกรีฑาชาย ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 60 ที่ สนามโอดิสช่า เมือง บูบันเนสชวาร์ ประเทศอินเดีย