ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา  2560

[gview file=”https://allied.tu.ac.th/sport-science/wp-content/uploads/sites/9/2017/06/01-06-60-02.pdf” profile=”3″ height=”720px” width=”100%” save=”1″]