ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา  2560 [gview...