นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 44 ‘สุรนารีเกมส์’

นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 44 ‘สุรนารีเกมส์’

กีฬาเทควันโด ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากรายการดังนี้ เหรียญทองพุมเซ่คู่ผสม นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ ปี1 คณะสหเวชศาสตร์ เหรียญทองพุมเซ่ชายเดี่ยว นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ ปี1 คณะสหเวชศาสตร์ เหรียญเงินเคียวรูกิทีมชาย นายสิรวิชญ์ ปิยะจินดา ปี1...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ปีการศึกษา 2560

ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ได้ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ปีการศึกษา 2560 ดังนั้นคณะสหเวชศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก...