รับสมัครนักศึกษามาเป็นอาสาสมัคร งานการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ครั้งที่ 7

รับสมัครนักศึกษามาเป็นอาสาสมัคร งานการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ครั้งที่ 7

รับสมัครนักศึกษามาเป็นอาสาสมัคร งานการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ครั้งที่ 7 (จัดโดยสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์) รายละเอียด: หน้าที่ติดต่อ ประสานงาน และให้ข้อมูลแก่ทีมนักกีฬาต่างชาติ (Liaison)...