สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nriis.in.th/NewsEventDetail.aspx?nid=3296...
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดรับแบบเสนอผลงานวิจัย  ระหว่างวันที่  7 – 31 พฤษภาคม 2563 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานฯ...
ด้วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)  SciVal ได้จัด webinar ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามlinks 

ด้วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)  SciVal ได้จัด webinar ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามlinks 

ด้วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  SciVal ได้จัด webinar ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามlinks ด้างล่างนี้ค่ะ...
สวทช. ขอเชิญส่งแบบขอรับการสนับสนุนโครงการนักวิจัยแกนนำ สวทช. ประจำปี 2563 เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563

สวทช. ขอเชิญส่งแบบขอรับการสนับสนุนโครงการนักวิจัยแกนนำ สวทช. ประจำปี 2563 เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563

สวทช. ขอเชิญส่งแบบขอรับการสนับสนุนโครงการนักวิจัยแกนนำ สวทช. ประจำปี 2563 เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ...
สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งนำงานวิจัยใช้ต้านไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19) เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2563

สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งนำงานวิจัยใช้ต้านไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19) เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2563

สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งนำงานวิจัยใช้ต้านไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19) เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ...
กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฯ องค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563    เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ทั้งนี้...