Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
Events Archives - ภาควิชารังสีเทคนิค

คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค ขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค เข้าร่วมขอบพระคุณนายแพทย์บุญ วนาสิน ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ณ สำนักงานบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถนนกำแพงเพชร...

โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพรังสีเทคนิค

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561 ได้มีการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2560 โดย รองศาสตราจารย์พิชิต ตรีวิทยรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารังสีเทคนิค...

การลงนามความร่วมมือกับ 5 สถาบัน เพื่อพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค

วันที่ 1 กันยายน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

[gview file=”https://allied.tu.ac.th/radiological-technology/wp-content/uploads/sites/10/2017/07/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา.pdf”]