คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค ขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค เข้าร่วมขอบพระคุณนายแพทย์บุญ วนาสิน ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ณ สำนักงานบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถนนกำแพงเพชร...