Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
January 2018 - ภาควิชารังสีเทคนิค

โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพรังสีเทคนิค

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561 ได้มีการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2560 โดย รองศาสตราจารย์พิชิต ตรีวิทยรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารังสีเทคนิค...