ทุนการศึกษา

ทุนโรงพยาบาลหัวเฉียวสำหรับนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค

ทุนโรงพยาบาลพระปกเกล้าสำหรับนักศึกษาปี1

ทุนโรงพยาบาลพระปกเกล้าสำหรับนักศึกษาปี 4 หรือจบการศึกษาแล้ว