ภาพกิจกรรม Asian Institute in Statistical Genetics and Genomics (1st Asian Workshop)

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Asian Institute in Statistical Genetics and Genomics (1st Asian Workshop) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
– Yeun-Jun Chung
– Seung-Hyun Jung
– Ji Wan Park
– Young Roh
– Byunguk Lee
– Jinok Yang
ซึ่งเชิญมาจาก Catholic University of Korea ประเทศเกาหลีใต้ การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต