Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 และได้มาให้กำลังใจกับคณะกรรมการนักศึกษา ทีมงานที่มาช่วยดูแลนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วม และถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาใหม่ของคณะสหเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ณ สนามราษฎร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
.
สำหรับในปีการศึกษา 2566 ผู้ขึ้นกล่าวแนะนำคณะสหเวชศาสตร์และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ได้แก่นางสาวอัญธิกา หรุ่นสกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะสหเวชศาสตร์