งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ปีที่ 23

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ปีที่ 23

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ปีที่ 23 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสหเวชฯ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ถวายอาหารร่วมกัน และแสดงความยินดีกับคณะสหเวชฯในวันนี้

Skills

Posted on

25/02/2019